21 października 2015

Dzisiaj wraz z psotną Pipi ugruntowaliśmy sobie zasady dobrego wychowania, chociaż nie były nam one obce :) .