15 czerwca 2015

WYBRALIŚMY SIĘ NA WYCIECZKĘ DO WIOSKI OYATE. POWITALI NAS PRZED SWOIMI TIPI WSPANIALI INDIANIE W PIĘKNYCH ORYGINALNYCH UBRANIACH. DZIĘKI CIEKAWYM OPOWIEŚCIOM POZNALIŚMY CODZIENNE ŻYCIE INDIAN. WSPANIAŁE EKSPONATY SKONFRONTOWALIŚMY Z NASZĄ WYOBRAŹNIĄ. A CÓŻ TO BYŁY ZA FANTASTYCZNE ZABAWY, TAŃCE, PIOSENKI. CHOCIAŻ WIELE WYSIŁKU KOSZTOWAŁY NAS NAJRÓŻNORODNIEJSZE CZYNNOŚCI SPRAWNOŚCIOWE (STRZELANIE Z ŁUKU, PRZECHODZENIE PO CHYBOCZĄCEJ SIĘ KŁODZIE), WRÓCILIŚMY BARDZO, BARDZO SZCZĘŚLIWI.