15 stycznia 2015

NA KONCERCIE ZATYUŁOWANYM „KARNAWAŁOWA PODRÓŻ”, DZIECI POZNAŁY RÓŻNORODNE INSTRUMENTY MUZYCZNE. DYZIO BRAŁ AKTYWNY UDZIAŁ W TYM WYDARZENIU, BYŁ NIE TYLKO SŁUCHACZEM, POMAGAŁ RÓWNIEŻ PRZY KONFERANSJERCE ORAZ WSPIERAŁ MUZYKA.