3 październik 2014

Gościł u nas teatrzyk z przedstawieniem ”Krecik porządkuje świat” występ ten ugruntował wiadomości dzieci na temat recyklingu i dbałości o środowisko przyrodnicze.